O družině

Školní družina má dvě oddělení. První oddělení navštěvují děti 1. – 2. třídy, druhé oddělení děti 3. – 5. třídy.
ŠD je zaměřena na aktivní odpočinek dětí v době mimo školní vyučování. Nadále pracuje podle Školního vzdělávacího programu. Každý den je naplňován jinou výchovnou činností provozovanou s ohledem na spontánní aktivity dětí. Činnost ŠD je tématická a je ovlivněna ročním obdobím. Zaměřuje se především na odpočinkovou, rekreační a zájmovou oblast a zároveň umožňuje přípravu na vyučování formou kvízů a vědomostních soutěží.

Rádcem a pomocníkem v naší práci je po celý rok časopis Pastelka. V Pastelce nacházíme náměty pro společné činnosti, řešíme nejrůznější úkoly, čteme si.