O družině

ŠD je zaměřena na aktivní odpočinek dětí v době mimo školní vyučování. Nadále pracuje podle Školního vzdělávacího programu. Každý den je naplňován jinou výchovnou činností provozovanou s ohledem na spontánní aktivity dětí. Činnost ŠD je tématická a je ovlivněna ročním obdobím. Zaměřuje se především na odpočinkovou, rekreační a zájmovou oblast a zároveň umožňuje přípravu na vyučování formou kvízů a vědomostních soutěží.

druzina